Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Hooltras

Administrator
 • Content Count

  703
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  69
 • Time Online

  2d 17h 9m 32s

Hooltras last won the day on April 10

Hooltras had the most liked content!

Community Reputation

1357 Excellent

About Hooltras

 • Rank
  Heksagonalny

Recent Profile Visitors

8692 profile views
 1. Nie wydaje mi się abym miał taką łatkę. Nawet jeśli to łatka łatką a fakty faktami. Kto sprawdzi ten się dowie. Nikogo na siłę nie ma co przekonywać.
 2. To na co dawni gracze pracowali rok, Ty zdobędziesz 5x szybciej.
 3. Aktualizacja głównie zmienia grę dla nowych. zmieniony èq ma start, zmieniony drop ze wszystkiego. Dotarcie do późnego etapu gry będzie kilkanaście razy szybsze. Zastąpi ta aktualizacje sezonówki.
 4. Kilka słów ode mnie... Pierwotnym moim celem było uzyskanie odpowiedniego wsparcia technicznego i zaplecza aby móc zapewnić graczom odpowiednią przyszłość na projekcie. Takim zapleczem jest [technik]Crue, [admin]Mucos, [admin]Largo, [FA/GM]Sami którzy wspólnie są w stanie rozwijać projekt, zapewnić mu opiekę oraz wsparcie techniczne. Przy moim i Waszym wsparciu (graczy i weteranów Samii), jesteśmy w stanie rozpromować projekt do ponownej świetności. Również Freshu, naprawił do tej pory projekt i pozwala to na rozbudowę i rozwój. Wraz z aktualizacją pojawią się nowi ytuberzy na serię. Dodatkowo specjalnie wyciszyliśmy fanpage aby móc lepiej dotrzeć do odbiorców wraz z aktualizacją. Mam tez parę pomysłów Oczywiście, Wy jako nasi gracze jesteście nam niezbędni do odbudowy społeczności w znaczący sposób. Liczymy również na Wasze wsparcie. Nie poddajemy się i wracamy do gry...! PS: Dlaczego byście mieli do nas wrócić? Przy aktualizacjach, ostatnio na rynku w modzie jest nowe okienko ala system, nowa zbroja, nowy poziom, nowe misje i lecimy dalej.... Jeśli oczekujecie czegoś więcej i ciekawych systemów to my potrafimy to zrobić i to zrobimy. Mamy sporo pomysłów a wcześniej dodane Domeny są tego przykładem.
 5. Temat był troszkę martwy ze względu na natłok pracy jaki miałem.. ale pamiętam. Będę informować a każdy otrzyma swój kubeczek.
 6. W dniu dzisiejszym na rangę Administrator awansował @ Crue Gratulujemy! Życzymy cierpliwości i wytrwałości!
 7. Dnia 18.03.2022 odbędzie sie krótka przerwa poprawiająca problemy z lagami (czasem) na serwerze.
 8. Dnia 11.02.2022 miała miejsce przerwa techniczna. - Poprawki drobnych błędów powodujące niestabilność - Wgranie logów, które pomogą zlokalizować problem i poprawić niestabilne kanały. - Poprawiono czat - Dodano system kodów
 9. UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjna użytkownika końcowego (dalej: „EULA” lub „Umowa licencyjna”). EULA określa warunki użytkowania gry wideo SAMIA 2 Return of the legend, aplikacji, oprogramowania, wszelkich ulepszeń, aktualizacji, nakładek, a także usług powiązanych i dodatkowych, dostępnej pod adresem: https://samia.pl/ (dalej „Gra” lub „Produkt”) dostarczanych przez Entergames Karol Zalewski ul. kard. Stefana. Wyszyńskiego 6/3, 26-600 Radom (dalej „Entergames”). EULA określa warunki, zgodnie z którymi Entergames udostępnia Grę, a także zasady jej użytkowania. Entergames zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszej umowy EULA w dowolnym czasie, w sposób szczegółowo określony w pkt IV. UDZIELENIE LICENCJI Z chwilą akceptacji niniejszej umowy EULA Entergames udziela Użytkownikowi niewyłącznej, odwołalnej, nieprzenoszalnej, osobistej, niekomercyjnej licencji na pobieranie, instalację i/lub użytkowanie Gry (dalej „Licencja”) poprzez założenie konta użytkownika (dalej „Konto”) i uzyskując do niego dostęp w celu rozpoczęcia Gry (Usługa). Licencja obowiązuje do chwili rozwiązania niniejszej umowy przez Entergames lub Użytkownika. Użytkownik nie może, bez uprzedniego udzielenia mu odpowiedniej licencji (innej niż Licencja wskazana powyżej) użytkować Gry w sposób sprzeczny z udzieloną Licencją, w tym pośrednio lub bezpośrednio udostępniać, sprzedawać, licencjonować, wynajmować, wydzierżawiać rozprowadzać lub w inny sposób wprowadzać na rynek, a także wykorzystywać Gry lub jej elementy do celów komercyjnych. Szczegółowe ograniczenia i restrykcje opisane zostały poniżej w pkt III. Gra, w tym kod, wszelkie grafiki, zawartość audio (dźwięki i muzyka) i wideo, teksty, interfejs, postacie, nazwy, linie fabularne, zasady i sposób działania Gry oraz inne składniki tworzące Grę zawierają informacje zastrzeżone oraz materiały chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej. Akceptując niniejszą umowę EULA Użytkownik potwierdza, że informacje i materiały są własnością Entergames (lub Entergames jest uprawniony do korzystania na podstawie odpowiednich licencji) i nie ma on prawa do ich używania w zakresie przekraczającym udzielonej Licencji bez zgody Entergames. Korzystanie z Gry odbywa się na zasadzie Licencji a nie sprzedaży, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żaden tytuł ani własność, odnoszące się do Gry nie są przenoszone ani cedowane, a niniejsza EULA nie stanowi sprzedaży jakichkolwiek praw. Użytkowanie Gry na niektórych urządzeniach może wymagać aktualizacji, modyfikacji, nakładek lub ulepszeń. W niektórych przypadkach pewne elementy Gry mogą wykorzystywać funkcje należące do osób trzecich. W przypadku Użytkownika, który jest osobą niepełnoletnią, niniejsza umowa EULA winna zostać zaakceptowana przez rodzica lub opiekuna prawnego. OGRANICZENIA LICENCJI Udzielona Użytkownikowi w pkt I Licencja i uprawnia do korzystania z Gry jedynie w celach niekomercyjnych i rozrywkowych, a Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: pośrednio lub bezpośrednio udostępniać, sprzedawać, licencjonować, wynajmować, wydzierżawiać rozprowadzać lub w inny sposób wprowadzać na rynek, kopiować lub reprodukować Gry – w całości lub części, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, demontować, dostosowywać, powielać lub tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Gry (z wyjątkiem sytuacji, w których Gra w swoich funkcjach umożliwia Użytkownikowi tworzenie treści tworzonych przez użytkowników), modyfikować, tłumaczyć lub tworzyć dzieł pochodnych opartych na lub wykorzystujących Grę, Usługę lub doświadczenie zdobyte w Grze, lub jakąkolwiek jej część, naruszać praw autorskich lub innych praw własności zawartych w lub odnoszących się do Gry, Usługi lub doświadczenia zdobytego w Grze, lub jakiejkolwiek jej części, stosować cheatów, automatycznego oprogramowania (boty), haków, modów lub innego nieautoryzowanego oprogramowania, narzędzi lub treści pochodzącej od osób trzecich, zaprojektowanych w celu modyfikowania Gry, Usługi lub doświadczenia zdobytego w Grze, stosować nieautoryzowanego oprogramowania pochodzącego od osób trzecich, które przechwytuje, wydobywa lub w inny sposób gromadzi informacje z, w ramach lub za pośrednictwem Gry lub Usługi, co obejmuje bez ograniczeń wszelkie oprogramowania, które odczytują obszary pamięci RAM wykorzystywane przez Grę w celu przechowywania informacji o postaci, przedmiotach właściwych dla gry lub środowisku Gry, przy czym Entergames może, według własnego uznania, zezwolić na korzystanie z niektórych interfejsów Użytkownika, pochodzących od osób trzecich, wykorzystywać Gry, Usługi, doświadczenia zdobytego w Grze, lub jakiejkolwiek jego części, w jakichkolwiek celach komercyjnych, w tym przede wszystkim jakiegokolwiek handlu Kontem lub jego częścią lub doświadczeniem zdobytym w Grze, modyfikować, umożliwiać modyfikację bądź powodować modyfikację plików będących częścią Gry w jakikolwiek sposób bez wyraźnego pisemnego zezwolenia Entergames w każdym przypadku, tworzyć innej czy Gry czy jakiegokolwiek oprogramowania, które zawiera Grę w jakiejkolwiek części. ZMIANY W UMOWIE Entergames zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji, modyfikacji, dodania lub usunięcia niektórych postanowień niniejszej umowy EULA z przyczyn związanych z bezpieczeństwem, prawem, najlepszą praktyką lub przepisami lub uwzględnienia nowych funkcji i funkcjonalności w Grze. W razie wprowadzenia zmian do niniejszej umowy EULA, Użytkownicy zostaną o nich powiadomieni ze stosownym wyprzedzeniem, gdyż mają oni prawo nie zaakceptować zmian do niniejszej umowy EULA i rozwiązać umowę EULA w trybie wskazanym poniżej w pkt V. Aktualna umowa EULA zawsze dostępna będzie na stronie internetowej Gry. Użytkownik powinien upewnić się przed korzystaniem z Gry, iż nie pojawiła się aktualizacja umowy EULA. Ewentualne zmiany nie naruszają wcześniej nabytych praw i nie mają mocy wstecznej. ROZWIĄZANIE UMOWY. Niniejsza umowa EULA obowiązuje od daty założenia Konta przez Użytkownika i akceptacji warunków umowy EULA do dnia jej rozwiązania zgodnie z przewidzianymi warunkami. Użytkownik oraz Entergames mogą rozwiązać niniejszą umowę EULA w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Rozwiązanie umowy z inicjatywy Entergames będzie skuteczne z chwilą 1) powiadomienia Użytkownika lub 2) likwidacji Konta przez Użytkownika (jeśli Konto istnieje) lub 3) w momencie podjęcia przez Entergames decyzji o wycofaniu Gry z oferty i/lub zaprzestaniu obsługi Gry. Niniejsza umowa EULA ulega automatycznemu rozwiązaniu, jeśli Użytkownik nie przestrzega zawartych w niej warunków. Po rozwiązaniu umowy z dowolnego powodu Użytkownik powinien niezwłocznie odinstalować Grę i usunąć Konto oraz zniszczyć wszystkie kopie produktu będące w posiadaniu Użytkownika, a wszystkie licencje udzielone Użytkownikowi zgodnie z niniejszą Umową niezwłocznie wygasają. ZASADY POSTĘPOWANIA W GRZE I ZASADY GRY. Niniejsza umowa EULA określa także oczekiwania Entergames wobec Użytkownika, jeśli chodzi o zachowanie w trakcie rozgrywania Gry oraz o działalność na forum. Przedstawiony poniżej zbiór niedozwolonych zachowań Użytkownika ma charakter przykładowy, niewyczerpujący i nie ogranicza praw Entergames do podjęcia działań przeciwko Użytkownikowi. Użytkownik nie może: obrażać innych Użytkowników, przesyłać lub przekazywać jakichkolwiek materiałów lub treści, które według Entergames są obraźliwe, szkodliwe, zawierające groźby, napastliwe, rasistowskie, itp. handlować SM lub oferować sprzedaż, spamować czatów do celów osobistych lub komercyjnych oraz reklamować innych serwisów tego rodzaju, serwisów teamspeak oraz for internetowych, korzystać z nielegalnego oprogramowania, w tym korzystania z botów, skryptów, symulatorów klawiatury i innych programów ułatwiających lub automatyzujących rozgrywkę, wchodzić w ścianę, most, wodę i poza obszar swobodnego dostępu, zabijać bossów w ścianie, moście, wodzie i poza obszarem swobodnego dostępu, podszywać się pod administratora lub innego użytkownika, tworzyć, używać, udostępniać i/lub publikować w jakikolwiek sposób powiązany z Grą żadnych materiałów (tekstu, słów, obrazów, dźwięków, filmów, itp.) które naruszałyby obowiązek zachowania poufności, prawa własności intelektualnej lub osobiste prawo do prywatności lub podżegały do popełnienia czynu niedozwolonego (w szczególności, piractwa, crackingu lub rozpowszechniania nielegalnego oprogramowania), modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie przeciążać, przerywać, spowalniać i/lub utrudniać normalnego funkcjonowania całości lub części Gry, utrudniać dostępności Gry innym użytkownikom lub podejmować próby dokonania czynności opisanych powyżej, przesyłać lub rozpowszechniać wirusów, koni trojańskich czy innych zainfekowanych plików, wysnuwać nieuzasadnionych roszczeń w związku z Grą lub Entergames. W przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika naruszenia powyższych punktów lub innych zasad Gry, dostępnych na stronie, Entergames może, wedle własnego uznania i w zależności od wagi naruszenia, podjąć niektóre bądź wszystkie z następujących czynności: zawieszenie dostępu do niektórych funkcjonalności Gry przez określony czas, blokada czasowa lub usunięcie Konta użytkownika. Użytkownik ma prawo odwołać się od nałożonej przez Entergames sankcji, która po przeanalizowaniu stanowiska Użytkownika podejmie decyzję w zakresie odwołania, utrzymania lub modyfikacji nałożonej sankcji. ZGODA NA MONITOROWANIE. W czasie korzystania z Gry Gra może monitorować pamięć operacyjną komputera (RAM) Użytkownika w poszukiwaniu niedozwolonych programów osób trzecich, wchodzących w interakcję z Grą i zakazanych na podstawie pkt III. W przypadku, gdy Gra wykryje taki niedozwolony program osób trzecich, informacja o tym może zostać przekazana do Entergames wraz z nazwą Konta Użytkownika, adresem protokołu internetowego (IP), szczegółami o wykrytym nieautoryzowanym programie osoby trzeciej oraz godzinie i dacie jego wykrycia wraz ze specyfikacją techniczną komputera Użytkownika i jego pracy, za dodatkowym powiadomieniem Użytkownika lub bez niego. Jeśli Gra wykryje nieautoryzowany program osoby trzeciej, niniejsza Licencja oraz dostęp Użytkownika do Gry mogą zostać zakończone za dodatkowym powiadomieniem Użytkownika lub bez takiego powiadomienia. ŁATKI, AKTUALIZACJE I ZMIANY Entergames może być zmuszone do wdrażania lub dostarczania łatek (patches), aktualizacji, dodatkowych treści lub innych modyfikacji Gry (na przykład w celu poprawienia grywalności (gameplay) online, dodania nowych funkcji lub usunięcia błędów oprogramowania). Użytkownik akceptuje, przyznaje i rozumie, że Entergames stale pracuje nad dalszym rozwojem Gry i Usług, poprawia, wprowadza nowe wersje (upgrades) i aktualizacje grafiki, funkcjonalności, grywalności (gameplay) jak również jakiejkolwiek innej treści Gry, w celu zwiększenia satysfakcji użytkowników z korzystania z Gry. CZAS TRWANIA USŁUG I WYMAGANIA TECHNICZNE Produkt jest grą online rozgrywaną w Internecie za pomocą Usługi zapewnionej przez Entergames. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Entergames zapewnia Usługę według własnego uznania i może w każdej chwili, z dowolnego powodu lub bez powodu, zaprzestać udzielania wsparcia lub dostępu do Gry. Do korzystania z Gry wymagany jest określony sprzęt, oprogramowanie i możliwości, w tym przede wszystkim odpowiednie łącze internetowe. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Entergames zapewnia, że ma prawo do zawarcia niniejszej umowy EULA i udzielenia licencji we wskazanym zakresie do korzystania z Gry. Entergames ponosi odpowiedzialność za szkody związane z obrażeniami ciała lub narażeniem życia lub zdrowia, lub za szkody wyrządzone przez Entergames, jego przedstawicieli, pracowników lub wykonawców umyślnie lub zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego dotyczącymi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W odniesieniu do nabywanych przez Użytkownika towarów wirtualnych, oprócz odpowiedzialności określonej powyżej, ponosimy odpowiedzialność za szkody wynikające z braku gwarantowanej cechy lub rażącego zaniedbania ze strony Entergames, jak również ze strony jego przedstawicieli. Użytkownik ponadto przyznaje, że korzysta z produktu na własne ryzyko. A odpowiedzialność Entergames zostaje wyłączona w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy obowiązującego prawa a Entergames nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z Gry lub korzystania z Gry, w tym między innymi za utratę danych, utratę wartości firmy, przestój w pracy, awarię lub nieprawidłowe działanie komputera, , bądź wynikające z innych strat lub szkód. Ponadto, Entergames nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za utratę lub uszkodzenie postaci gracza, towarów lub waluty wirtualnej, kont, statystyk lub pozycji Użytkownika w rankingu lub informacji profilowych przechowywanych w Grze i/lub Usłudze. Entergames nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działaniu usługi, w tym między innymi zakłócenia ze strony dostawcy usługi internetowej, uszkodzenia oprogramowania lub sprzętu lub inne zdarzenia, których wynikiem może być utrata danych lub zakłócenie działania Usługi. W żadnym wypadku Entergames nie jest odpowiedzialne wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody pośrednie, uboczne, szczególne, przykładowe lub wtórne. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Niniejsza umowa EULA oraz wszelkie spory, roszczenia lub zobowiązania (umowne lub pozaumowne) wynikające z niniejszej umowy, ich przedmiotu lub treści i z nimi związane podlegają przepisom prawa polskiego. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju zamieszkania Użytkownika nie stanowią inaczej, wszelkie spory podlegają jurysdykcji sądów polskich. REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI Użytkownik, zakładając Konto do korzystania z Gry, potwierdza, że przeczytał i zaakceptował Regulamin oraz Politykę prywatności dostępną pod adresem: https://samia.pl/pl/terms.html. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niniejsza umowa EULA stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a Entergames i nie jest podstawą jakichkolwiek praw dla innych osób, chyba że co innego wynika z treści niniejszej umowy EULA. Fakt, że Entergames nie wykonuje lub nie dochodzi jakiegokolwiek prawa lub środka naprawczego przewidzianego w niniejszej umowie EULA lub dozwolonego przepisami, lub nie korzysta z nich niezwłocznie, nie może być uznany za odstąpienie od tego prawa lub przepisu. Odstąpienie od stosowania danego prawa lub środka naprawczego lub jego częściowe zastosowanie nie wyklucza ani nie ogranicza wykonania lub dochodzenia tego lub innego prawa lub środka naprawczego w przyszłości. Odstąpienie od zastosowania danego prawa lub środka naprawczego może zostać uznane za obowiązujące dopiero po podpisaniu pisemnego oświadczenia w tej sprawie przez Entergames lub przez Użytkownika. W wypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień niniejszej umowy EULA jest z mocy prawa bezskuteczne, z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień dotkniętych bezskutecznością umowa EULA nie zostałaby zawarta, Entergames oraz Użytkownik zobowiązują się do niezwłocznego przystąpienia do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel będzie równoważny lub możliwie najbardziej zbliżony do celu umowy EULA. Do czasu zakończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Entergames oraz Użytkownik zobowiązują się do realizacji obowiązków przewidzianych w umowie EULA w takim zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznym interesem Entergames oraz Użytkownika. Niniejsza umowa EULA nie wyłączają i nie ograniczają ani w żaden sposób nie naruszają praw przysługujących konsumentom zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również nie mogą być przez kogokolwiek w ten sposób interpretowane. Zakupy Usług dodatkowych w Grze ich sposób i zasady określa Regulamin. W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg prosimy o kontakt za pośrednictwem strony: https://samia.pl/pl/support/index.html
 10. Dopytujecie o stan Kubeczków. 2 wersje z 2 różnych drukarni (już wykonane fizycznie) zostały niestety odrzucone. Miało być 95% zadruku i niewidoczne krawędzie a niestety są widoczne. Dorzucam fotkę: Drukarnia która wykonywała fullprint z uchem nawet dla EG PVP, nie wykonuje już w tej technologii. Dwa inne kubeczki do kosza. Niestety jestem zmuszony zmienić cały projekt nie jako full print powierzchni a jako elementy na kubeczku (np tak jak ma Glevia na Kubeczkach). Czekam na grafika. PS: Może być "XDDD", że to tyle trwa ale nie wyślę Wam słabych kubeczków aby tylko odbębnić po kosztach i mieć sprawę zamkniętą. Musicie poczekać ale liczę, że będziecie zadowoleni z finalnej pamiątki. Kto doceni ten doceni, kto nie wytrzymuje z zniecierpliwienia to niestety nic na to nie poradzę.
 11. Drukarnia pierwsza nie pokryła wystarczającej powierzchni kubeczka. W dniu dzisiejszym zrezygnowałem z współpracy bo nie wyślę Wam czegoś takiego a zalezy mi na pokryciu minimum 95% aby prezentował się odpowiednio. Czekam na projekt od trzeciej drukarni, która ma wykonać test w nowej technologii "kalki organicznej". Troszkę się przeciąga ale niestety nie zakupie byle czego i Wam tego nie wyślę na odczepne. Musicie uzbroić się w cierpliwość.
 12. Kubeczki zamówione. Są w produkcji. Przeciągało się ze względu na problemy z oklejeniem aby był nadruk trwały.
 13. Procenty na dynie nie zostaną podniesione bo jest ich bardzo dużo. Co do reszty, że za małe poprawki. 1. Nie wiecie co robimy a komentujecie... Widzicie tylko poprawki, które zajęło 15minut. Resztę poprawimy pewnie dzisiaj a pracujemy nad serwerem ciągle. 2. Wczoraj i przedwczoraj adminów nie było. Mamy niestety też rodziny i musimy do nich pojechać, więc trochę ludzkiego podejścia. Event trwa miesiąc i jak przez 3-4dni macie łatwą legendę to nic się nie stanie krytycznego.
 14. Hej odezwij się do mnie na PW forum :)
×
×
 • Create New...